طراحی بنر محیطی

طراحی بنر محیطی - 5.0 out of 5 based on 3 votes

بنر تبلیغاتی محیطی: بنر تبلیغاتی محیطی، به تابلوهای پایه دار گفته می شود که در داخل پاساژها، کنار مغازه ها، در سطح شهر  و یا در کنار بزرگراه ها مستقر شده و محتوای تبلیغاتی مد نظر بر روی آن ها نصب می گردند.
گروه طراحی و مهندسی افرا با استفاده از هنرمندان مجرب، با شناخت میدانی از خواست مشتری و بازارهای هدف ایشان، بنر های محیطی و مجازی مناسبی را طراحی می نماید.