طراحی اوراق اداری

از آن رو که مکاتبات حرفه ای ( داخلی و خارجی) و مناسب، تاثیر بسزایی در افزایش اعتبار هر کسب و کاری نزد مشتریان خود خواهد داشت و از طرفی از آن جهت که در بیشتر مواقع، اولین برخورد مشتریان و یا سازمان های دولتی با کسب و کار ما بواسطه سربرگ ، پاکت نامه و یا کارت ویزیت صورت می پذیرد. بنابراین، تنها یک طراحی هماهنگ، خلاقانه و حرفه ای اوراق اداری باعث افزایش اعتبار ما خواهد شد.
انواع اوراق عمومی اداری :

1- سربرگ (Letter head) جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی
2- کارت ویزیت (card Business) جهت معرفی سمت و راه های تماس
3- پاکت نامه (Envelope) جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و…
4- برگه یادداشت (Note) جهت یادداشت های غیر رسمی  
شایان ذکر است موارد دیگری نیز مانند کارت های پرسنلی، پیش فاکتور، فاکتور فروش، پوشه و ... وجود دارند که می توان در مجموعه اوراق اداری آورده شوند، اما به دلیل طراحی اختصاصی آنها، تنها به درخواست مشتریان به مجموعه فوق اضافه می گردد.